KLINISK INGENIØR / MEDICOTEKNIKER TEORIUDDANNELSE I ODENSE

Medicoteknik, Region Syddanmark, udbyder i samarbejde med Uddannelsesafdelingen, OUH, et 4 ugers kursus for kliniske ingeniører og medicoteknikere. Kurset opfylder kravene om teori fra den nu nedlagte treårige specialuddannelse til klinisk ingeniør under Sundhedsstyrelsen.

NÆSTE KURSUS

EFTERÅRET 2016 I UGERNE 36, 41, 45 OG 49
 

Tilmeldingsfrist
1. september 2016 (der er plads til 16 kursister)

Mål
At introducere kursisten til de kliniske funktioner på sygehusene og give kursisten den fornødne teoretiske viden, der er en forudsætning for at levere god medicoteknisk service til sygehusenes kliniske afdelinger.

Indhold
Den teoretiske uddannelse er udformet i samarbejde med Uddannelsesudvalget for kliniske ingeniører, Uddannelsesudvalg for kliniske medicoteknikere og ERFA-gruppen af medicotekniske chefer. Uddannelsen indeholder ca. 120 teoritimer fordelt over 4 usammenhængende moduler af en uges varighed med ca. 3 ugers mellemrum. Der afholdes ikke prøve efter uddannelsen, men det vil være et krav for et godkendt uddannelsesforløb, at man har deltaget i minimum 90% af timerne. Den teoretiske uddannelse giver 10 ECTS-point (European Credit Transfer System)

Form
Undervisningen vil typisk foregå som forelæsning med mulighed for spørgsmål, dialog, diskussion, cases og selvstudium.

Deltagere
Kurset er tilpasset medicoingeniører og -teknikere som er ansat i sundhedsvæsenet eller i en medicoteknisk virksomhed.

Undervisere
Hovedparten af undervisningen varetages af speciallæger, kliniske ingeniører og sygeplejersker m.fl., der har et indgående kendskab til området. Se pensumbeskrivelse »

Moduler
Modul 1 - kliniske funktioner (1 uge)
Modul 2 - kliniske funktioner, kvalitetsstyring og økonomi (1 uge)
Modul 3 - klinisk diagnostik og behandling (1 uge)
Modul 4 - klinisk informatik, apparatur og projekter (1 uge)

Kursusledelse
Uddannelsesleder, medicoteknisk chef Calle Thøgersen

Økonomi
Kursusprisen er 25.000 kr. for alle 4 uger (+ moms for deltagere udenfor Region Syddanmark).

Af hensyn til kursets planlægning vedr. undervisere og lokaler er det kun muligt at tilmelde sig hele kursusforløbet. Prisen er inkl. forplejning.

Tilmelding
Du tilmelder dig uddannelsen her »
Tilmelding til uddannelsen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Spørgsmål vedrørende tilmelding
Administrativ koordinator Tina Hansen Dreymann, tlf 2144 9891

Kurset afholdes
Patienthotellet, 8. sal syd
OUH - Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29,
5000 Odense C

Ophold
OUH kan desværre ikke tilbyde indkvartering under uddannelsesforløbet