Afholdte møder

GENERALFORSAMLINGER OG JUBILÆER

1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2004/2 - 2005 - 2005/2 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 -2018 -2018 extrao.2019 - 2020 - 2021- 2022

ALLE MEDLEMSMØDER SIDEN SELSKABETS START I 1973

2022/10 Generalforsamling og 39. Dansk Medicoteknisk Landsmøde på Vingsted Hotel og Konferencecenter
2021/10 Generalforsamling og 38. Dansk Medicoteknisk Landsmøde på Vingsted Hotel og Konferencecenter
2020/10 Generalforsamling og Strategimøde på Vingsted Hotel og Konferencecenter
              Ingen Landsmøde dette år på grund af Corona epidemi
2019/10 Generalforsamling og 37.Landsmøde på Vingsted Hotel og Konferencecenter
2018/10 Ekstraordinær generalforsamling og 36. Landsmøde på Vingsted Hotel og Konferencecenter
2018/10 35. Danske Medicotekniske Landsmøde på hotel og konferencecenter Vingsted ved vejle
2018/03 Generalforsamling og medlemsmøde på Syddansk Universitet
2017/03 Generalforsamling og medlemsmøde på Aarhus Universitet
2017/09 34. Danske Medicotekniske Landsmøde på hotel Pejsegaarden i Brædstrup
2016/03 Generalforsamling og medlemsmøde på Aalborg Universitet
2015/09 33. Danske Medicotekniske Landsmøde på hotel Pejsegaarden i Brædstrup
2015/03 Generalforsamling og medlemsmøde på Rigshospitalet, København
2014/09 32. Danske Medicotekniske Landsmøde på hotel Pejsegaarden i Brædstrup
2014/03  Generalforsamling og medlemsmøde hos Cetrea A/S, Aarhus
2013/11  40 års jubilæum på Medicinsk Museion og Den Sorte Diamant, København
2013/09  31. Danske Medicoteknisk Landsmøde i 2013, Pejsegaarden i Brædstrup
2013/03  Generalforsamling, København
2012/09  30. Danske Medicoteknisk Landsmøde i 2012, Brædstrup
2012/03  Generalforsamling og medlemsmøde i Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Odense
2011/06  15. Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics og 29. Danske Medicoteknisk Landsmøde, Aalborg
2011/03  Generalforsamling og medlemsmøde i Panum Instituttet, København
2010/09  28. Danske Medicoteknisk Landsmøde i 2010, Brædstrup
2010/03  Generalforsamling og medlemsmøde hos Center for Avanceret Visualisering og Interaktivitet, Århus
2009/09  27. Danske Medicoteknisk Landsmøde i 2009, Brædstrup
2009/03  Generalforsamling og medlemsmøde i Medicinsk Museion, København
2008/12  Medicoteknik uden grænser, Aalborg Universitet
2008/09  26. Danske Medicoteknisk Landsmøde i 2008, Brædstrup
2008/03  Forskning og undervisning på Institut for sundhedsvidenskab og teknologi, Aalborg Universitet
2008/03  Generalforsamling, Aalborg
2007/09  25. Danske Medicoteknisk Landsmøde i 2007, Brædstrup
2007/03  Generalforsamling, Odense
2007/03  Den intelligente operationsstue, Odense
2006/09  24. Medicoteknisk Landskursus (MKU), Brædstrup
2006/03  Computerassisteret navigationssystemer i forbindelse med RFA og neurokirurgi, Glostrup
2006/03  Generalforsamling, Glostrup
2005/11  Præsentation af Fyns amts EPJ-projekt (samarbejde med DSMI), Odense
2005/11  Fra specialiserede IT-systemer til EPJ (samarbejde med DSMI), Odense
2005/09  23. Medicoteknisk Landskursus (MKU), Brædstrup
2005/09  Meeting of the European Society for Computing and Technology in Anaesthesia and Intensive Care (ESCTAIC), Aalborg
2005/04  Meeting on Rehabilitation Technology, Aalborg
2005/03  Generalforsamling, Herlev
2004/09  22. Medicoteknisk Landskursus (MKU), Brædstrup
2004/05  Ekstraordinær generalforsamling, Odense
2004/03  Generalforsamling, Herlev
2003/12  Julemøde hos Philips Medico, København
2003/11  Forskning indenfor billeddannende systemer, Århus
2003/09  21. Medicoteknisk Landskursus (MKU), Brædstrup
2003/04  Moderne respiratorbehandling, Århus
2003/04  Point-of-Care Testing (POCT), Odense
2003/03  Generalforsamling, Herlev
2003/02  Simulation som lægers og sygeplejerskers træningsmetode, Herlev
2002/12  Julemøde hos Siemens, Siemens
2002/11  Billeddannende systemer, DTU
2002/11  Beslutningsstøttemodeller i anæstesi og intensiv terapi, København
2002/09  20. Medicoteknisk Landskursus (MKU), Brædstrup
2002/05  Computerstøttet hjertekirurgi og kardiovaskulær MR, Skejby
2002/05  Virksomhedsbesøg Danica, København
2002/04  Telemedicin, København
2002/03  Generalforsamling, Herlev
2002/03  Biosensorer, København
2001/09  19. Medicoteknisk Landskursus (MKU), Brædstrup
2001/09  Virksomhedsbesøg: Carciac Science, brug af defibrillatorer i genoplivningen, Carciac Science
2001/06  Ny teknologi til genoptræning af hjerneskadede, Aarhus
2001/04  Workshop POCT (Point of Care Testing), Odense
2001/04  Landskursus i inter- og præhospital transport af kritisk syge patienter, Aalborg Kongres- og Kulturcenter
2001/03  Brain Assisting Technology, Århus
2000/11  Virksomhedsbesøg hos B&K Medical A/S, København
2000/11  Ekstraordinær generalforsamling, København
2000/09  18. Medicoteknisk Landskursus (MKU), Brædstrup
2000/05  De medicotekniske universitetsuddannelser i Danmark, Aalborg
2000/03  Generalforsamling + foredrag: Medicoteknikken på de danske sygehuse - i dag og i fremtiden, Odense
2000/02  Brain Technology, Past, Present and Future, Aalborg
1999/12  Præsentation af monitoreringssystemet til det næste årtusinde. Julemøde, Simonsen & Weel, Tåstrup
1999/11  MKU firmabesøg: Endotronic, Birkerød
1999/09  17. Medicoteknisk Landskursus (MKU), Vejle
1999/09  MKU-møde, Vingstedcentret
1999/06  Diverse arrangementer ved Aalborg Universitet, Aalborg
1999/05  S&W service møde, Laparoskopisk ultralydskirurgi, København
1999/05  Point-of-care-testing på hospitaler, Odense
1999/05  MKU firmamøde: Artema MEC, Tåstrup
1999/03  Symposium om forskning og undervisning i Medikoteknik + generalforsamling, København
1999/03  Billedanalytisk forskning: Metodeudvikling og applikation, Århus
1998/12  Søvnstudier & præsentation af RadiometerTM, Brønshøj
1998/11  25 års jubilæumskonference med foredragskonkurrence + middag og dans, København
1998/10  Symposium on Computers in Anaesthesia and Intensive Care, Ålborg
1998/10  16. Medicoteknisk Landskursus (MKU), Vejle
1998/05  Billedanalyse, Herlev
1998/03  Generalforsamling, Herlev
1998/01  Circulary assist devices, Odense
1997/12  Sensorteknologi og firmabesøg hos Medtronic-ViCare, Birkerød
1997/11  Klinisk anvendelse af digital signalbehandling, Odense
1997/11  Opsamling og behandling af biologiske signaler, Kursus, Odense
1997/09  Medicinsk Teknologivurdering, København
1997/03  Kan ydelsernes kvalitet i sundhedsvæsenet dokumenteres?, KAS Herlev
1997/03  Generalforsamling, KAS Herlev
1997/01  Arteriel compliance, Frb. Hospital, København
1996/11  Landsdækkende netværkssamarbejde inden for Sundhedsvæsenet, Skejby
1996/05  Anvendelse af hjertefrekvensvariabilitet i klinikken: teoretiske og praktiske aspekter, Frb. Hospital, København
1996/05  Medicoteknik på Tandlægeskolen, Panum Inst., København
1996/03  Nye teknikker i eksperimental klinisk forskning + generalforsamling, KAS Herlev
1996/02  KURSUS: Ultralydskursus for medicoteknikere, København
1996/02  Ph.D. course in "Natural and Artificial Motor Control", Aalborg
1996/01  Billedanalytisk forskning, Århus
1996/01  Update on Electronic Medical Records, Databases and Decision Support Systems in Diabetes Care, Aalborg
1995/11  Blodtryksmåling: Metoder og teknik, København
1995/11  Medikoteknik og hjerneforskning, København
1995/10  KURSUS i Blodgasmonitorering, Århus
1995/04  Forskning på institutter ved den Kongelige Veterinære Landbohøjskole, DKVL, København
1995/03  Medicoteknik år 2000 + generalforsamling, København
1995/01  DNA teknologi, en genvej til proteinstruktur og -funktion, København
1994/12  Smertemøde, København
1994/11  KURSUS i Blodgasmonitorering, København
1994/11  Kvalitetsseminar, København
1994/09  Dansk Medicoteknik i rummet, INNOVISION, Odense
1994/05  Naturlig sanse-motorisk interaktion og dens betydning for nye rehabiliteringsmetoder, Aalborg
1994/03  Oftalmologisk billedanalyse + generalforsamling, Rigshosp., København
1994/02  Diagnostic vascular ultrasound and biomedical engineering education, KAS Herlev
1993/11  Medicoteknik i emergency situationen, Gladsaxe
1993/11  Temadag om sundhedsinformatik, Aalborg
1993/10  Frie foredrag med præmiering, KAS Herlev
1993/09  Nuclear Magnetisk Resonans (NMR). Medicinsk og industriel anvendelse, Skejby
1993/08  Biosignal interpretation, Rebild Bakker
1993/05  Den Danske Forskningsfond, CCBR, Ballerup
1993/04  Neuro-rehabilitering, Herlev
1993/03  S&W-møde (Genoplivning), Åbybro
1993/03  Dansk Center for Medicoteknik + generalforsamling, KAS Herlev
1993/01  Cardiovaskulær forskning på Skejby Sygehus, Skejby
1992/12  Ole Siggaard-Andersens 60 års fødselsdags-symposium, KAS Herlev
1992/11  Extracorporal cirkulation og assisteret cirkulation, Rigshosp., København
1992/10  Forskning ved Odense Univ. og Sygehus, Odense
1992/08  Udvikling af sundheds- og medicoindustrien i Nordjylland. Seminar, Aabybro
1992/06  Gæsteforelæsning v. John W. Severinghaus, KAS Herlev
1992/05  TeknoVision: - The Tomorrows intensive care units - Clinical measurements outside labs Future developm. in medical technologies, København
1992/04  Frie foredrag med præmiering, KAS Herlev
1992/03  Funktionel billeddannelse og spektroskopi, KAS Herlev
1992/01  Radiometer-besøg, Radiometer, FRE
1991/11  Monitorering af pH og gastensioner, invasivt og non-invasivt (Samarbejde med DSKK), ScanLab '91, Bella Center
1991/10  Diabetes Regulation, Aalborg Sygehus, Nord
1991/09  Diabetes Regulation, KAS Herlev
1991/06  Functional Electrical Stimulation (FES) - Restoration and evaluation of motor function in paralyzed persons, Panum-Inst., København
1991/05  Ortopædkirurgi. Ansvar for kvalitetsmålinger, Aalborg Sygehus, Nord
1991/04  Diabetesbehandling, Aalborg Sygehus, Nord
1991/03  Kvalitetssikring indenfor medicin + generalforsamling, KAS Herlev
1991/03  Sårinfektioner. Akutte mavesmerter, Aalborg Sygehus, Nord
1991/02  Neonatal overvågning, KAS Herlev
1991/01  Brüel & Kjær besøg, B&K, Nærum
1990/11  Biologiske og kunstige neurale netværk i medicinske problemer, AUC
1990/11  Nye medikotekniske metoder til perinatal overvågning, AUC
1990/09  Biologiske og kunstige neurale netværk i medicinske problemer, Panum Inst., København
1990/06  8th Nordic meeting on medical and biological engineering, AUC
1990/04  Biomagnetisme, kliniske applikationer, Hvidovre Hosp.
1990/03  Medicinsk tomografi + generalforsamling, KAS Herlev
1990/02  Digital billedanalyse i medicinsk forskning og diagnostik, AUC
1990/02  Metoder til evaluering af smertetilstande, KAS Herlev
1989/12  Biosensorer i fremtidens sundhedsvæsen?, Ing.huset, København
1989/11  Monitorering af vævets oxygen tension, KAS Herlev
1989/09  Medical expert systems - what is their role in clinical decision making and clinical teaching?, KAS Herlev
1989/03  Digital billedanalyse i medicinsk forskning og diagnostik + generalforsamling, DTU
1989/02  Lithotripsi - Ekstracorporal nyrestensknusning, Siemens, Ballerup
1989/02  Magnetisk resonans, KAS Herlev
1988/12  Nyere metoder til måling og beregning af blodets hæmoglobin- og oxygenparametre, KAS Herlev
1988/  Magnetisk resonans, Skejby Sygehus, Århus
1988/09  Medikotekniske samarbejdsprogrammer (concerted actions), Bisp. Hosp.
1988/05  Sensory-motor processing through the cerebellum: Experimental evidence for a neural network model of the cerebellum, AUC
1988/  Dantec Electronic-besøg, Dantec, Skovlunde
1988/03  Anvendelse af dynamiske modeller i fysiologiske systemer + generalforsamling, Rigshosp., København
1987/  Nyudviklet metode til gastriske potential-differencemålinger, KAS Herlev
1987/  EF-programmer, KAS Herlev
1987/09  Biostimulation, KAS Herlev
1987/05  Brüel & Kjær-besøg, B&K, Nærum
1987/04  Eksempler på bioteknologisk forskning ved Landbohøjskolen, DKVL, København
1987/03  Kvantitativ måling af smerte + generalforsamling, Rigshosp., København
1986/  Conference on chemical sensors and research centres, KAS Herlev
1986/11  Doppler/ultralyd-baserede flowmålinger, Rigshosp., København
1986/10  Registrering og datamatanalyse af signaler fra hjernen (EEG), AUC
1986/09  MEDA bio lab, KAS Herlev
1986/05  S&W Medico Teknik (Besøg), S&W, Albertslund
1986/03  Ekstrakorporal stenknusning. Tekniske og behandlingsmæssige aspekter + generalforsamling, KAS Herlev
1986/02  Trends in biomedical engineering in Japan, KAS Gentofte
1985/10  MR-scanneren, Hvidovre Hosp.
1985/10  Appropriate health care technology, WHO, København
1985/06  Forårsmøde, AUC
1985/03  Medikotekniske målemetoder + generalforsamling, NOVO, Bagsværd
1985/02  Ultralyd i urologien, KAS Herlev
1985/01  Kontinuerlig fosterovervågning under fødslen, KAS Gentofte
1984/12  Fiber optic chemical sensors - A view from the past to the future, DTU
1984/11  Forskning i vægtløshed - fysiologisk, medicinsk og biologisk, Aug. Krogh Inst., København
1984/10  MR-scanneren - et vindue til menneskets indre, Ingeniørhuset, København
1984/05  Moderne audiologi, Oticon Electronics, Snekkersten
1984/03  Introduktion af digitalteknik i diagnostisk radiologi - Digital substraktion + generalforsamling, Bispebjerg Hosp.
1984/02  Appropriate perinatal technology, KAS Herlev
1983/  Radiometer-besøg, "Decentral versus central udførelse af klinisk-kemiske analyser. Fordele og ulemper, Rad., Frederikssundsvej
1983/11  DEMKO-besøg, DEMKO, Herlev
1983/09  Automatiseret analyse af fosterkromosomer, Rigshosp., København
1983/04  Elektroniksystemer til undersøgelse af årsagerne til hovedpine og tandstillingsfejl, Københavns Tandlægehøjskole
1983/03  Medikoteknik i EF-regi + generalforsamling, KAS Herlev
1983/02  Behandling af kronisk nyresvigt, Odense Sygehus
1983/02  Fællesmøde med ATV, DTU
1982/12  Afløbshindring hos mænd, DISA Elektronik, Skovlunde
1982/10  Telemed video system, KAS Herlev
1982/09  Fællesmøde, Japans Society + DMTS, KAS Herlev
1982/05  Temperaturmåling, Aug. Krogh Inst.
1982/03  Anvendelse af gensplejsning indenfor forskning og udvikling + generalforsamling, KAS Herlev
1982/02  Simonsen & Weel-Besøg, S&W, Albertslund
1981/11  Modular symbolic electronic simulator (MOSES), DTU
1981/10  Medicinske afbildingsmetoder, Århus Kommunehospital
1981/09  Medicinske afbildningsmetoder, DTU
1981/05  Automatiseret laboratorium med elektronisk databehandling, Hvidovre Hospital
1981/03  Generalforsamling, København
1981/03  Målinger af ion-koncentrationer i væv ved hjælp af elektroder, Panum Inst., København
1981/01  Måling af biomagnetiske felter, KAS Gentofte
1980/12  Respirationsmonitorering, KAS Herlev
1980/10  3-dages møde, AUC
1980/10  WHO/DMTS-fællesmøde, WHO, København
1980/03  Generalforsamling, København
1979/03  Generalforsamling, København
1978/03  Generalforsamling, København
1977/06  4th Nordic meeting on medical and biological engineering, København
1977/03  Generalforsamling, København
1977/02  Radiometer-besøg, København
1976/03  Generalforsamling, København
1975/12  Besøg på Hvidovre Hospital, København
1975/10  Medicinske anvendelser af små datamater, København
1975/09  Virksomhedsbesøg: Simonsen & Weel, Albertslund, København
1975/05  Røntgenscannere, København
1975/04  Generalforsamling + medl.møde. "Biotelemetri af radionuclide tracere", København
1974/09  Elektroder til bioelektrisk måling og stimulation, København
1974/03  Trykmålinger i statiske og dynamiske systemer + generalforsamling, København
1973/11  Stiftende generalforsamling og medlemsmøde., København