Bustransport

Der tilbydes gratis transport fra/til følgende destinationer:

Danmark tekniske universitet, København (Kun for studerende med studiekort)

Syddansk universitet, Odense (Kun for studerende med studiekort)

Aalborg Universitet, Aalborg (Kun for studerende med studiekort)

Aarhus universitet, Aarhus (kun for studerende med studiekort)

Vejle station

Kørslen udføres af: Vejle Turisttrafik, tlf.  75859488

 

Endelig køreplan kommer senere

 

DTU, København og SDU, Odense
Kun for studerende med studiekort

Den 8-10-2024

13:45

Afgang fra DTU, bygning 101, Anker Engelundsvej 1, 2800 Lyngby

Den 8-10-2024

16.00

Afgang fra SDU,  5230 Odense M
Foran TEK-bygningen ved det ingeniørfaglige/tekniske fakultet. Adressen er: Moseskovvej, SDU parkeringsplads P2

 

Den 10-10-2024

15.00

Afgang fra Vingsted Centret til Odense og København. 

 

 Vejle Station
Gratis bustransport for alle

 Den8-10-2024

13.35

Afgang fra Vejle Station 

   

Den 9-10-2024

08.20

Afgang fra Vejle Station 

Den 10-10-2024

15.00

Afgang fra Vingsted Centret til Vejle Station

 

AU, Århus og  AAU Aalborg 
 Kun for studerende med studiekort

 Den 8-10-2024

14:30  Afgang fra Sund, AAU, Selma Lagerløfsvej 249, 9220 Aalborg Ø

 Den 8-10-2024

15:00

Afgang fra Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, Finlandsgade 22, 8200 Aarhus N

 

Den 10-10-2024

15:00

Afgang fra Vingsted Centret til Aarhus og Aalborg -   Aarhus bussen tager også deltagere med til Vejle Station