Medlemsinformation

Navn Nete Hornung
Titel Overlæge, Ph.D.
Arbejdsplads Randers Centralsygehus
Afdeling Klinisk biokemisk afd./Blodbank
Adresse (Arb) Skovlyvej 1
Postnr & by 8900 Randers
Arb. tlf 89102383
Arb. fax 89103213
Mobil
Internet www.dskb.dk
Medlemsnummer 1243

[Ret dine personlige data]