Medlemmer

Herunder vises medlemmerne

Id Navn Titel Firma
1235 Dan Arne Klærke Professor, lektor Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL)
1236 Søren Galatius
1237 Trine Stefanski Sekretær Dansk Idrætsmedicinsk Selskab
1238 Ole Liisberg Overlæge Gentofte Hospital
1240 Jens Chr. Nørregaard Overlæge, ph.d. Dansk Oftalmologisk Selskab, Odense Universitetshospital
1242 Hans Jürgen Hoffmann sekretær Dansk Selskab for Flowcytometri, Århus Amtssygehus
1243 Nete Hornung Overlæge, Ph.D. Randers Centralsygehus
1244 Susanne Rasmussen Overlæge, ph.d Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
1245 Jens Hvidberg Senior Konsulent Devoteam
1248 Birgitte Marfelt Journalist, DJ Ingeniøren
1407 IT-Universitetet IT-Universitetet i København