Tidligere og nuværende bestyrelse(r)

År Bestyrelsen Suppleanter  Konsulenter Studie repræsentanter  Revisor
2022 SGP HBS MST KD1 SP PJ TS POR3,4 SLA   PMS2 TSW MBA, JB DF, LHA, CET, SR, MØJ MN, SGS,EVJC,SB,ESE JG KBRS
2021 SGP HBS MST KD1 MG PJ TS POR3,4 SLA   PMS2 TSW MBA, JB CET, LHA, DF,  MØA, SR, MØJ, ESE MB, SGS, EVJC,SB, MKK JG KBRS
2020   HBS MST KD1 AT PJ TS POR3,4 HJC2 STM PMS TSW MBA, JB CET, LHA, DF,  MØA, SR, MØJ LF, IJ, EVJC, SLA, MKK JG KBRS
2019 SHA HBS MST KD1 AT PJ TS POR3,4 HJC2 STM PMS TSW MBA, MN SEB, CET, LHA, DF,  MØA, SR, LH LF, IJ, JB, MF JG KBRS
2018 SHA HBS MST KD1 AT PJ TS POR3,4 HJC2 MN     EL, STM SEB, CET, LHA, FN, CT, DF,  MØA,  JAJ, SR ELO, EKB, MBA, MF JG MIARS
2017 SHA HBS MST KD1 AT PJ TBL POR3,4 HJC2 MN     EL, STM HSJ, SEB, CET, LH, FN, CT, DF, MBR, MØA, JAJ, SR ELO, EKB, MBA, MF JG MIARS
2016 SHA2 HBS MØA  KD1 AT PJ  TBL POR3,4  HJCH       EL, MST HSJ, SEB, CET, LH, FN, HK, SBM, CT, DF, MBR, MIN STM, TBK, EKB, MBA JG MIARS
2015 SHA2 HBS MØA  KD1 AT PJ TBL  POR3,4   HJCH       EL, MST HSJ, SEB, HNY, BKL, CET, LH, FN, HK, SBM, CT, DF, MBR, MIN STM, MIA, TBK, EKB, MBA JG  PTDRS
2014 SHA2 HBS JRE  KD1 AT PJ TBL  POR3,4   HJCH       EL, MST HSJ, SEB, HNY, BKL, CET, LH, FN, HK, SBM, CT, MØA, DF, MBR MMN, STM, SSP, MIA, TK JG  PTDRS
2013 SHA CT2 JRE KD1 MØJ JAJ TBL POR3,4 HJCH       EL, HBS HSJ, SEB, HNY, GKO, BKL, CET, LH, FN, HK, DF, MBR HY, MN, MMN, STM, SSP JG PTDRS
2012 SHa CT2 JRE KD1 MØJ JAJ TBL POR3,4 HJCH       EL, RE, HBS HSJ, SEB, HNY, GKO, RU, DF, BKL, CET, LH, FN, HK HY, JLM, MMN, STM, SSP JG PTDRS
2011 SHa CT2 HK KD1 MØJ JAJ ET POR3,4 HJCH FN     EL, RE, HBS HSJ, SEB, HNY, GKO, RUM, DF, BKL, CET HY JG PTDRS
2010 SHa CT HK KD1 MØJ JAJ ET POR3,4 HJCH FN2     EL, RE, HBS HSJ, SEB, HNY, GKO, RUM, NHS, DF, MBR, SR, BKL   JG PTDRS
2009 SHa CT BKL KD1 MØJ JAJ ET POR3,4 HJCH FN2     EL, HK HSJ, SEB, HNY, GKO, RUM, NHS, DF, MBR, SBS, SR   JG PTDRS
2008 SR CT BKL2 KD1   JAJ   POR3,4 HJCH       GS, EL HSJ, SEB, HNY, GKO, RUM, NHS   JG ETRS
2007 SR CT1 BKL KD2   JAJ GKO4 POR3 HJCH       GS, EL PH, HSJ, SEB, HNY   JG ETRS
2006 POJ CT1 BKL KD2   JAJ GKO4 POR3 HJCH       SR, CD PH, HV, SEB   JG ETRS
2005 POJ CT1 HSJ KD2   JAJ GKO4 POR3 HJCH       SR, BB PH, PL, ET, HV, SEB   JG BKLRS
2004 NFA3 CT1 HSJ KD   JAJ GKO4 POR HJCH       SR, BB AR, PH, PL, HV, SEB   JG HNYRS
2003 NFA3 CT HSJ1   PL SA2 GKO4 POR HJCH       JAJ, KD AR, PH, PL   JG HNYRS
2002 NFA3 CT HSJ1   PL SA2 GKO4 POR HJCH       TS, JAJ AR, PH, OSA   JG PTRS
2001 NFA3 CT HSJ1   PL SA2 GKO4 POR RPH       TS, JAJ AR, PH, OSA   MH JGRS
2000 NFA3 CT HSJ1   PL SA2 GKO4 POR         TS, JAJ AR, PH, OSA   MH JGRS
1999 NFA3 CT HSJ1   PL SA2 GKO4 POR         TS, JAJ AR, PH, OSA   MH JGRS
1998 NFA3 CT HSJ1   PL SA2 GKO4 POR         TS, HG AR, PH, OSA   TJ JAJRS
1997 NFA3 CT HSJ1   PL SA2 GKO4 POR         TS, LAN AR, PH, OSA   TJ HGRS
1996 NFA3   HSJ1 OSA PL SA2 GKO4 POR         TS, LAN AR, PH   TJ CTRS
1995 NFA3 HO HSJ1 OSA   SA2 GKO4 POR         TS, PL AR, PH   TJ LANRS
1994 JJK3 HO HSJ OSA1   SA2 GKO4 POR         TS, PL AR, PH   TJ LANRS
1993 JJK3 HO HSJ OSA1   SA2 GKO4 POR         TS, PL AR, PH   TJ LANRS
1992 JJK3 HO HSJ OSA1   SA2 GKO4 POR         TS, PL AR, PH   TJ LANRS
1991 JJK AR1 JCD2 OSA PH3   GKO4 POR         TS, SA     TJ LANRS
1990 OH AR1 JCD2 OSA PH3 SEJ GKO4           SD, POR     TJ TSRS
1989b OH AR1 JCD2 OSA PH3 SEJ GKO4           SD     TJ TSRS
1989a OH AR1 JCD2 HRA PH3 SEJ GKO4           SD, OSA     TJ TSRS
1988 OH AR1 JCD2 HRA PH3 SEJ GKO4           NR, SD     TJ LKRS
1987 AH2 AR1 JCD HRA PH3 SEJ GKO4           NR, SD     TJ LKRS
1986 AH2 AR1 JCD HRA PH3 SEJ GKO4           JM, NR     TJ LKRS
1985 AH2 AR1 JCD HRA PH3 SEJ4 NR           GKO, JM     TJ LKRS
1984 AH2 AR1   JM PH3 SEJ4 HRA           NR, GKO, JCD     LJ TJRS
1983 AH AR1 PHo2 JM PH3 SEJ4 HRA           NR, GKO     LJ TJRS
1982 AH AR1 PHo2 JM PH3 SEJ4 AS           HRA, NR     LJ TJRS
1981   AR1 PHo2 PZO PH3 SEJ4 AS           JM, HRA, AH     LJ TJRS
1980 JF1 AR2 PHo PZO PH3 SEJ AS4           BR, JM     LJ TJRS
1979 JF1 AR2 PHo PZO PH3 SEJ AS4           BR, JM     LJ TJRS
1978 JF1 AR2 PHo PZO PH3 SEJ AS4           BR, JM     SH TJRS
1977 JF1 AR2 ORR PZO PH3 SEJ AS4           BR, BBL     SH TJRS
1976 JF1 AR2 ORR PZO PH3 SEJ AS4           BR, BBL     SH TJRS
1975 JF1 AR2   PZO PH3 SEJ AS4 NL         BR, SSS     SH TJRS
1974 ES1 AR2 SSS PZO PH3   AS4 NL         SEJ, GB, JP     SH TJRS
1973 ES1 AR2 SSS PZO PH JP3,4 AS GB         SEJ     SH TJRS

1: formand, 2: næstformand, 3: kasserer, 4: sekretær, RS: revisor suppleant, H: Repræsentant for hospitalsteknikere, M: Repræsentant for Medicoindustrien, S: Repræsentant for de studerende.


AH Overlæge Anders Hjort Hald
AR Professor, cand.polyt Annelise Rosenfalck
AS Ingeniør Armand Schlägel
AT Medicoteknisk Chef Arne Talbot
BB Afsnitsleder Brian Bodholdt
BBL Overlæge Birgit Blatt-Lyon
BKL Klinisk ingeniør, cand.scient.med Benedikte Kruuse Lindvig
BR Civilingeniør Bjørn Runge
CD Medicoteknisk chef, Carsten Dollerup
CET Lektor, ph.d Carsten Eckhart Thomsen
CT Medicoteknisk chef, klin.ing Calle Thøgersen
DF Medicoingeniør Daimi Frederiksen
EL Medicoteknisk chef Elisabeth Larsen
ES Professor, overlæge, dr.med Erik Skinhøj
ET Professor Egon Toft
FN Afdelingschef Frank Neidhardt
GB Professor, civilingeniør Georg Bruun
GKO Civilingeniør Gert Kokholm
GS Anæstesioverlæge Günther Schrader
HBJ Medicoteknisk Chef Henrik Brockdorff Jensen
HBS ass.professor, ph.d, m.sc. Helge B. Sørensen
HJC Souschef Hans Jørgen Clausen
HG Lektor, dr.med Hans Gregersen
HK Administrerende direktør Henrik Kruckow
HNY Professor, dr.med., ingeniørdocent Hans Nygaard
HO Overlæge, dr.med. Henrik Oxhøj
HRA Udviklingschef Henrik Rask (Andersen)
HSJ Lektor, dr.med Hans Stødkilde-Jørgensen
JAJ Professor, dr.techn. Jørgen Arendt Jensen
JB Civilingeniør Jackline Bamdeg
JCD Professor, dr.med. Jens C. Djurhuus
JF Professor, dr.med Jørgen Fabricius
JG Civilingeniør John Gade
JJK Overlæge Jens Jacob Krintel
JM Speciallæge, dr. med. Jørgen Meibom
JP Civilingeniør, lic.tech. Jørgen Pontoppidan
JRE Forsknings- og udviklingschef Jørn Renz Enggaard
KB Seniorrådgiver Klaus Bergulf
KD Institut leder, lektor, ph.d Kim Dremstrup
LAN Professor, lic.scient, dr.med. Lars Arendt-Nielsen
LH Klinikchef, professor, dr.med Liselotte Højgaard
LHA Medicoteknisk Chef Lars Hansen
LJ Civilingeniør Leif Jønsson
LK Læge Lasse Kjær
MBA Projektleder Matilde Bødker Andersen
MG Medicoteknisk Chef Michael Graves
MH Professor, dr.med John Michael Hasenkam
MIA Compliance Engineer Mia Andersen
MN Dipl. Ing. Sundhedsteknologi Michelle Nielsen
MST Ass. Professor Marie Sand Traberg
MØA Lektor, Ph.D Morten Østergaard Andersen
MØJ Lektor, civilingeniør, ph.d Morten Ølgaard Jensen
NH Cand.polyt Necati Harmankaya
NFA Overlæge, dr.med Niels Fogh-Andersen
NL Læge Niels Lassen
NR Overlæge, dr.med Niels Rossing
OH Professor, dr.med Ole Henriksen
ORR Overlæge Ole Rydén Rømer
OSA Professor, dr.med Ole Siggaard-Andersen
PH Medicoteknisk chef Peder M. Holmkjær
PMS Medicoteknisk Leder Peter Melchior Sommer
POJ Overlæge, lektor, dr.med Poul Jennum
PL Afdelingsleder, medikoingeniør Per Loubjerg Hansen
POR Medicoingeniør Per Overgaard Rasmussen
PJ Associate prof., PhD, graduate program director Peter Johansen
PT Sektionsansvarlig overlæge Per Thorgaard
PTD Medicoingeniør Poul Trier Damgaard
PZO Overlæge, dr.med Poul Zander Olsen
RE Afsnitsleder, medicoingeniør René Edslev
RP Medicotekniker Ralf Hassing Pold
RU Adm. direktør Rolf Ulrik
SA Docent, lic.scient Steen Andreassen
SB Studerende Sofie Bjørn
SBS Områdeleder, medicoingeniør Søren Brammer Sillassen
SD 1. res. læge Steen Dawids
SEB Direktør Svend Erik Bodi
SEJ Afdelingsingeniør Sven Erik Jensen
SGP Fysiker Stine Groth-Pedersen
SGS Studerende Signe Gram Sand
SH Civilingeniør Steen Hasselriis
SHA MR-fysiker Søren Haack
SLA Civilingeniør Sine Lambert Andersen
SP  Medicoteknisk leder Steffen Pryds
SR Lektor, ph.d Steven Rees
SSS Overlæge S. Sølvsten Sørensen
STM Projektleder Stefan Madsen Sjødahl
TBL Læge Torben Bjerregaard Larsen
TJ Ingeniør, HD Torben Jørgensen
TS Professor, lic.techn Thomas Sinkjær
TSW Civilingeniør Trine Straarup Winther

Studie repræsentanter gennem årene
EKB Emma Kjær Bertelsen
ESE Studerende Emilie Sofie Engdal
EVJC Ebbe Vincent Just Christensen
HY Handan Yildiran, Danmarks Tekniske Universitet
IJ Ines Jlil
JLM Julie Liv Morin
LF Louise Frost
MB Mark Bindelsbøll
MF Mads Feddersen
MKK Mathias Kjær Katballe
MMN Mette Marie Nielsen, Danmarks Tekniske Universitet
SGS Signe Gram Sand
SB   Sofie Bjørn
STM Stefan Torndahl Madsen, Syddansk Universitet
SSP Søren Sohrt-Petersen, Aalborg Universitet
TBS Tobias Krøgholt

 

 

 

 

 

 

t