Tilmeldingen er nu åben!

Dansk medicoteknisk selskab landsmøde 2016

Tilmeld dig som deltager (link

Reserver datoen: 20. - 22. september 2016

 

Læs det nye medlemsblad on-line »

Læs tidligere numre af medlemsbladet on-line »

Læs mere om medlemsbladet »
Bliv medlem af DMTS »

 

Kontingent for 2016

Tak til alle jer, som allerede har betalt jeres kontingent.

Til jer, som endnu ikke har nået det, er der stadig mulighed for at indbetale kontingentet.

Er fakturaen bortkommet, så kontakt venligst kassereren.