Bliv medlem af DMTS

Medlemskab giver mulighed for at deltage i selskabets årlige landsmøde, generalforsamling og øvrige aktiviteter. Endvidere modtager medlemmer det danske medlemsblad Medicoteknik ca. 6 gange årligt.  

KONTINGENT

Personlige medlemmer 320 kr/år
Seniorer 160 kr/år
Studerende (kræver email ved uddannelsesinstitution) 65 kr/år
Firma medlemmer 2.100 kr/år

Som ordinært medlem kan optages alle enkeltpersoner, der er interesseret i fremme af selskabets formål.

Momsregistrerede firmaer, der er registreret i det centrale virksomhedsregister med et CVR-nummer kan optages som firmamedlemmer med ret til deltagelse i selskabets almindelige virksomhed. Ved valg og afstemning på generalforsamlingen har et firmamedlem kun én stemme.

Udmeldelse kan kun ske til en 1. januar efter skriftlig henvendelse til selskabets sekretær. Kontingent opkræves forud for 1 år ad gangen.
Indmeldelsesblanket

Medlemstype Almindeligt personligt medlemskab    *
Pensionist medlemskab
Studie medlemskab (email fra udd.institution)
Firma medlemskab
Firmanavn
Anvendes kun af firmamedlemmer
Fornavn  *
Efternavn *
Titel
Arbejdsplads
Afdeling
Adresse (arb) *
Postnr. & by *
Privat adresse *
Postnr. & by *
Fakturaadresse Arbejde
Privat
Privat tlf *
Arb. tlf
Mobil
EAN-nummer
Skal oplyses hvis fakturaadresse er en offentlig institution
E-mail adresse *
Alternativ e-mail adresse
Internet adresse
Er du sygehus ansat tekniker/ingeniør *
Bemærkninger
Nyhedsbrev *
Kontrolspørgsmål Indtast tallene
tre otte ni seks fire fem syv
*