Medlemsinformation

Navn Ole Liisberg
Titel Overlæge
Arbejdsplads Gentofte Hospital
Afdeling Karkirurgisk afd. B
Adresse (Arb) Niels Andersens Vej 65
Postnr & by 2900 Hellerup
Arb. tlf 39773977
Arb. fax
Mobil
Internet www.karkirurgi.dk
Medlemsnummer 1238
EAN-nummer

[Ret dine personlige data]