Medlemsinformation

Navn Dorte Pedersen
Titel Administrativ medarbejder
Arbejdsplads Region Midtjylland
Afdeling Indkøb og Medicoteknik
Adresse (Arb) Nørrebrogade 44, bygn. 2A, 3. sal
Postnr & by 8000 Århus C
Arb. tlf
Arb. fax
Mobil
Internet
Medlemsnummer 3848
EAN-nummer 5798002765007

[Ret dine personlige data]