Tilmelding til DMTS Landsmøde 2021

Tilmelding til Landsmødet 2021 sker på adressen: https://www.tilmeld.dk/dmts2021.

Abstracts til foredrags- og posterkonkurrencerne kan indsendes til selskabets sekretær på: POR@DMTS.DK

 

Find dit medlemsnummer her.