Program for 41. Danske medicotekniske landsmøde 2024

Her vises programmet fra sidste år. 

Programmet for 2024 kommer senere.

Tirsdag den 10. oktober 2023

13:00

Åben for registrering

14:15

Velkomst ERFA

Peter Sommer 

14:30 - 17:20

Møder i ERFA-grupper

Alm. Medico v. Thomas Rude Hansen

Medusa v. Lars Paulin Wandall

Billeddiagnostik v. Jesper Thygesen

Ultralyd v. Erik Skou

Endoskopi v. Bo Blankensteiner

Dialyse v. Lasse Ørum Thomsen

Laboratorie v. Nichlas Littau Lilja

Medico-IT v. Niels Kaare Petersen
Titel: AI i Medicoteknisk udstyr

17:30

Generalforsamling 

18:15

Middag

19:45

Slip humoren løs - Søs Egelind

21:00

Networking

Onsdag den 11. oktober 2023

Fra

07:00

Morgenmad

08:00

Ankomst og registrering

09:00

Velkomst
Kim Dremstrup, formand i DMTS

 

 Tema: Billeddiagnostik

09:10

PET-MR til stress forskning

Saga Steinmann Madsen, Passionate Engineer, Neuroscience, Danmarks Tekniske Universitet

9:40

Helkrops PET: Større, bedre, hurtigere?

Thomas Lund Andersen, PET/MRI-fysiker hos Klinik for klinisk fysiologi, nuklearmedicin & PET, Rigshospitalet

Career event: Students meet industry (room 4)

 • 9:40 Welcome by Peter Johansen
 • 9:45 Company introduction
  • Coloplast (Mikael Ott-Ebbesen)
  • Novo Nordisk (Frederikke Hübenbecker Poulsen) 
  • Cook Medical (Sofie Dalskov Leisted)
  • WS Audiology ved Richard Vinding Kruse
  • NRT X-Ray ved Rasmus Andersen
  • Phillips-Medisize ved Kristine Storm Sørensen og Martin Nicolaisen

Students meet industry (room 3 og 4)

 • 10:50 Talk to company representatives
  • Room 3: NRT X-Ray, Phillips-Medisize, Novo Nordisk
  • Room 4: Coloplast, Cook Medical, WS Audiology

 

10:30

Industriudstilling åbner

Se, hør og oplev det nyeste indenfor medicoteknisk udstyr, når mere end 40 udstillere står klar til at møde dig og præsentere deres produkter.

11:00

Praktisk erfaring med endoskopi og kræftopsporing

Lasse Bremholm Hansen, Klinisk lektor, Københavns Universitet

11:30

AI og billeddiagnostik i CAI-X

Benjamin S. Rasmussen, Lektor, CAI-X Centre for Clinical AI, Odense Universitets hospital

Students meet industry

 Go speed dating

12.30

Frokost og industriudstilling

Frokost og industriudstilling

13:15

 Students meet industry
 Go speed dating

 

Tema: Kunstig intelligens i sundhedssektoren

13:30

AI platform i RSD

Kristian Fjordside Nielsen, IT-arkitekt hos Region Syddanmark
Henrik Johansen, Region Syddanmark

14:00

"Priokritisk" brug af data - implementering og skalering

Marianne J. Jørgensen, forskningsleder RH Horsens + Danish Life Science Cluster

14:30

AI - what's happening

Annette Holst-Kristensen, Behandlingsrådet

Keynote presentation
14:35 Advancing Cardiovascular Research: A Triangle Between
In-Silico Simulations, Flow-Loop In-Vitro Analysis, And 4D-Flow MRI
Validation
Monika Colombo et al - Aarhus University
Free paper competition (oral session)
14:50 Consequence of open versus closed tracheostomy immediately
after decannulation
Rasmus Ellerup Kraghede et al -Aarhus University
15:05 In vitro model of right heart and pulmonary circulation
Rahima Khouani et al -Aarhus University
15:20 Patient-specific numerical simulations of the TEVAR procedure
Anna Ramella et al - Politecnico di Milano
15:35 Reconstruction of the Entire Posterior Mitral Valve Leaflet Using
2- ply Vacuum Pressed Porcine Small Intestinal Extracellular Matrix:
Acute in vivo Evaluation
Johannes H. Jedrzejczyk et al - Aarhus University Hospital
15:55 Assessing Aortic Root Flow Disturbances after Transcatheter
implantation: A Digital Twin Analysis Using 4D MRI
Akos Banfalvi et al - Aarhus University
Free paper competition (poster session)
16:15 Super Resolution in Coronary Magnetic Resonance Angiography
Christoffer Vase Ovargaard et al - Aarhus University
16:20 When to electrically stimulate during hemiparetic gait training?
Inertial sensors and machine learning have the answer
Alexander Løvig Borg et al -Aalborg University
16:25 3D-modelling and analysis of airways based on Optical Coherence
Tomography (OCT) modality
Rasmus Vorup et al - Aarhus University
16:30 Aortic annuloplasty: validation of a flow-loop experimental study
with an FSI computation model.
Luca Bontempi et al - Politecnico di Milano
16:35 Development, manufacturing and test of silicone heart valve
Benjamin í Dali et al - Aarhus University
16:40 Mental Assistant - help to selfhelp.
Camilla Bøgh Erlang - Aarhus University
16:45 Preoperative anemia is associated with increased long-term
mortality risk in patients undergoing coronary artery bypass grafting
Alexander Emil Kaspersen - Aarhus University Hospital

15:00

Pause

 

Tema: Nye perspektiver ved hjemmemonitorering og e-indlæggelser 

15:30

Telepalliation – digital tryghed i den sidste del af livet

Birthe Dinesen, Professor, Laboratoriet for Velfærdsteknologi - Digital Sundhed & Rehabilitering , Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.

15:50

Evidensbaseret udvikling af fremtidens e-Hospital

Professor Thea Kølsen Fischer, Klinisk Professor Københavns Universitet og Nordsjællands Hospital

16:10 til

16:45

 

IT-sikkerheden ved fremtidens hjemmemonitoreringer og e-indlæggelser?

Professor Lars Dittman, Institut for Elektroteknologi og Fotonik, Danmarks Tekniske Universitet

 

 

16:35

Industriudstilling lukker

17:05

Løbetur - Mødested receptionen

18:15

Reception inden middag

19:00

Landsmødemiddag med networking

 

Torsdag den 12. oktober 2023

Fra 07:00

 

Morgenmad

09:00

Tema: Udstyrsdepot og sporing af udstyr

9:00

Udstyrssporet og sporing med Bluetooth

Helle Gaub Vicedirektør på Sjællands Universitets hospital

9:30

De praktiske erfaringer med fælles udstyrsordning på Region Sjælland Super Sygehus i Køge

Carsten Emil Sikker Hansen, Logistikkonsulent, Sjællands universitets hospital

10:00

Industriudstilling åbner

Se, hør og oplev det nyeste indenfor medicoteknisk udstyr 

10:45 

 

11:10 

 

 

11:35 

Minimizing medication errors and optimizing infusion therapy

Nikos Trigonis, Micrel Medical Devices

 

Hvordan kan AI hjælpe med kirurgisk træning

Commercial Development Manager Magnus Levin, Medtronic

 

Praksiserfaring for udvikling af overvågningssystem til travl og stresset sengeafdeling

 Birgitte Schytte, Masimo

12:00

Industriudstilling og frokost

Nyd din frokost sammen med industrien og bliv samtidig klogere på medicoteknisk udstyr

13:00

ChatGPT, Bard and the Lama: using large language models in biomedical contexts

Adjunkt Kaare Mikkelsen, Sektion for Biomedical Engineering, Institut for elektro- og computerteknologi, Aarhus Universitet

14:00

Flyt dig eller fremtiden kommer efter dig

Anne Skare Nielsen, Fremtidsforsker

14:45

Farvel og tak for denne gang

15:00

Afrejse

Ret til ændringer forbeholdes.