Bustransport

Der tilbydes gratis transport fra/til følgende destinationer:

Danmark tekniske universitet, København (Kun for studerende med studiekort)

Syddansk universitet, Odense (Kun for studerende med studiekort)

Aalborg Universitet, Aalborg (Kun for studerende med studiekort)

Aarhus universitet, Aarhus (kun for studerende med studiekort)

Vejle station

 

DTU, København og SDU, Odense
Kun for studerende med studiekort

Den 12-10-2021

14.30

Afgang fra DTU, bygning 101, Anker Engelundsvej 1, 2800 Lyngby

Den 12-10-2021

16.00

Afgang fra SDU, Campusvej 55, 5230 Odense M
Det tekniske fakultet, (foran den hvide ost)

 

Den 14-10-2021

15.00

Afgang fra Vingsted Centret til Odense og København. 

 

 Vejle Station
Gratis bustransport for alle

 Den 12-10-2021

13.30

Afgang fra Vejle Station 

   

Den 13-10-2021

08.00

Afgang fra Vejle Station 

Den 14-10-2021

15.00

Afgang fra Vingsted Centret til Vejle Station

 

 

AU, Århus og  (AAU Aalborg - kontakt por@dmts.dk))
 Kun for studerende med studiekort

 Den 12-10-2021

15:00

Afgang fra Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, Finlandsgade 22, 8200 Aarhus N

 

Den 14-10-2021

15.00

Afgang fra Vingsted Centret til Aarhus -  Evt. tager bussen også deltagere med til Vejle Station