Deltagere ved 38. Danske medicotekniske landsmøde 2020

Medlem
Hans Jørgen Clausen , Områdeleder (Område Kolding, Medicoteknik, Region Syddanmark )
Jackline Bamdeg , Civilingeniør - Velfærdsteknologi (Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Syddanmark )
John Gade , Civilingeniør (Medicoteknisk Sektion, Teknisk afd., Aalborg Universitetshospital )
Kim Dremstrup , Inst.leder, lektor, ph.d (Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet )
Klaus Bergulf , Chefrådgiver (Indkøb & Medicoteknik, Region Midtjylland )
Marie Sand Traberg , Lektor (Institut for Sundhedsteknologi, Danmarks Tekniske Universitet )
Per Overgaard Rasmussen , Medicoingeniør (DMTS )
Peter Sommer , Medicoteknisk Leder (Medico Teknik, Region Sjælland )
Sine N. L. Andersen , Studerende (Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU )

9 deltagere tilmeldt.